sql server检查判断字段是否有汉字

SELECT  tel   FROM  teltalbe

WHERE LEN (tel) != DATALENGTH (tel);

区别:LEN求得是字符长度,DATALENGTH求得是字节长度。

Posted in 软件开发 by 傻猫 at April 20, 2010.
Tags: sql, 汉字, len, DATALENGTH

添加新评论